Informacje prawne

 

Mutti zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian informacjach zawartych na niniejszej stronie, w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym. Strony zawierają linki do innych stron www, Mutti nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam informacji i treści. Mutti nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkodę wynikającą z korzystania z serwisu mutti.com.pl. Ryzyko z tytułu użytkowania w/w serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

Korzystając z serwisu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta e-mail oraz inne transmisje przechodzące przez sieć mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich.

Mutti, uwzględniając omylność ludzką nie gwarantuje, że na skutek błędów ludzkich lub innych czynników serwis może nie zawierać błędnych informacji. W przypadku jakiekolwiek straty, wynikającej z używania treści serwisu Mutti oświadcza, że takie działanie nie było celowe i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.  

Dzialaj z nami! Opracowanie i wdrożenie rozwiązań dla internetu - presilo.pl / Free Joomla! template by L.THEME